Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Kort fortalt

Norlandia Skogstunet er en barnehage i Askøy kommune, med 67 ansatte og 164 plasser fordelt på 6 avdelinger.


Lyngmarken

0-3 år

Trollfoten

0-3 år

Fjelltunet

3-4 år

Kråkestølen

3-3 år

Ørnanuten

3-4 år

Brenneklubben

5-6 år

Hvorfor velge Norlandia Skogstunet?

Barna møtes hver morgen av nære, aktive og engasjerte ansatte som gir dem en god start på dagen. Vi deltar i leken, støtter og veileder, og skaper en omsorgsfull atmosfære.

Vi har fokus på å ivareta barnas nysgjerrighet og undring gjennom gode samspill, stimulere til naturfaglig utforskning, fremme forståelse for bærekraftig utvikling og legge til rette for sansemotoriske opplevelser i fellesskap.

Vi har et fantastisk uteområde som innbyr til lek, kreativitet og fysisk aktivitet. Hos oss har vi sandkasser, huskestativ, lekeapparater, lekehus og fine sykkelstier. Vi har også vannpumpe, lavvo, gapahuk i et kupert skogsområde, samt et amfi med plass til opptreden, lek og rollespill.

Vi legger vekt på å dele barna inn i mindre grupper i løpet av dagen. Dette sikrer at hvert barns unike behov blir møtt, samtidig som vi legger til rette for at nye vennskap kan dannes.  

Noe av det vi liker best

  • Vi har Askøys kanskje mest naturskjønne og spennende uteområde med kupert skogsområde, gapahuk, lavvo og lekeapparater tilpasset barn i alle aldre og funksjonsnivåer.
  • Fokus på å lære barna bærekraftige og helserike vaner og inspirerer barna til bevissthet og samarbeid.
  • Nære, aktive og engasjerte ansatte som deltar i leken, støtter og veileder, og skaper en omsorgsfull atmosfære.
  • Tilbud om bleieavtale slik at foreldre slipper å ta med bleier til de minste.
  • Vi er en fullkostbarnehage med egen matansvarlig, hvor alle måltidene tilberedes i barnehagen.
  • Egen storsal som vi bruker til samlinger, gymnastikk og aktiviteter som krever mye plass.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming